Technologie

Nanospider povrchová filtrace

Technologie umožňující výrobu velmi homogenních nanovlákenných membrán. Tuto technologii používáme k výrobě například ChitoFibu používaného ve zdravotnických prostředcích. Homogenita vyrobené membrány umožňuje použití této technologie pro výrobu orálně dispergovatelných tablet / filmů (ODT / F) ve formě plochého filmu obsahujícího aktivní farmaceutickou složku (API). Technologie Nanospider TM je také vhodná pro výrobu nanovlákenných membrán propouštějících páry pro oděvy, mikrofiltraci a další aplikace. Kompaktnost a pórovitost nanovlákenné membrány jsou vhodné pro aplikace povrchové filtrace. Použití membrány výrazně zvyšuje účinnost filtrace a prodlužuje životnost filtru (počet regeneračních cyklů).

MACspiner hloubková filtrace

Vysoce efektivní technologie na výrobu nanovláken, která svou schopností rychle tvořit nanovlákna výrazně snižuje náklady na jejich výrobu. Dává možnost využít nanovlákna v oblastech, kde doposud nemohla být využita z důvodu vysokých výrobních nákladů. Technologie produkuje nanovlákna v otevřené „načechrané“ struktuře. Tato struktura podporuje princip hloubkové filtrace a poskytuje materiálům schopnost zadržovat prach s vynikající filtrační účinností a vynikající prodyšností.

Laminace a formátování

Nanovlákna jsou velmi jemná struktura, kterou je třeba ochránit laminací před mechanickým poškozením. Proto používáme technologii laminování pro výrobu technických vícevrstvých materiálů, materiálů pro zdravotnické prostředky a materiálů pro ODT. Používáme různé typy lepidel, lepíme pod vlivem tepla a tlaku. Jako substráty nebo nosiče nanovlákenných vrstev také používáme dvousložkové materiály.